Spalis
27
KAUNAS PHOTO 2020. Ambroise Tézenas (Prancūzija) „Aš buvau čia (tamsusis turizmas)“
2020-09-10 09:00 - 2020-10-31 23:59 val. Kauno IX forto muziejus, Kaunas

KAUNAS PHOTO 2020. Ambroise Tézenas (Prancūzija) „Aš buvau čia (tamsusis turizmas)“

17-asis fotomeno festivalis KAUNAS PHOTO teminėje programoje „Periferinės vizijos“ pristato Ambroise Tézeno (Prancūzija) parodą „Aš buvau čia (tamsusis turizmas)“. Parodos kuratoriai – Mindaugas Kavaliauskas ir Fred Boucher (Prancūzija). Lauko paroda eksponuojama Kauno IX forto memorialiniame komplekse (prie administracinio pastato) nuo rugsėjo 10 iki spalio 31 d.

„Žmogaus susižavėjimas savo sugebėjimais daryti blogį, liudyti siaubo įrodymus ir nuolat žiūrėti į fotografijos, filmo ar meno objektus, susijusius su mirtimi, yra fenomeno, žinomo kaip „tamsusis turizmas“, esmė.
Šie vaizdai yra daug daugiau nei turizmas ir tokių vietų lankymas, jie meta iššūkį mūsų elgesio pobūdžiui, mūsų istorijai ir mūsų visuomenės santykiui su blogiu ir mirtingumu. Jie liudija mūsų praeitį, nesugebėjimą peržengti jos ribų ir mūsų keistą santykį su tragedija ir mirtimi. “
– J. J. Lennono įžanga.

Ambroise Tézenas aplankė daugiau nei dešimtį pagrindinių tamsiojo turizmo vietų visame pasaulyje – nuo Kambodžos iki Ruandos, nuo Libano iki Lietuvos, nuo Ukrainos iki JAV. Tai yra turizmui sukurtos vietos, susijusios su mirtimi, žudynėmis, įkalinimu, masiniu žudymu ar tragedija. Vis dėlto tamsusis turizmas nėra naujas reiškinys, ir panašios vietos daugelį metų sulaukė žmonių susidomėjimo. Nuo senovės Romos gladiatorių kovų iki dalyvavimo 1600 m. Londone vykusiose viešose egzekucijose, atrodo, mirtis ir nelaimės išlaikė ilgalaikį potraukį.

Fotomeno festivalis KAUNAS PHOTO 2020 metais su tema „Periferinės vizijos“ grįžta prie periferijų, provincijos, „nereikšmingų“ vietovių, siužetų, įvykių, reiškinių. Buvo laukiami darbai, tyrinėjantys paribius, užribius – tiek čia pat už lango, tiek už sienos, kurią kirtę atrastume erdves, vietas, žemes, periferijas, kurios dažnai lieka matymo pakraščiuose. Su šia tema festivalis KAUNAS PHOTO 2020 metais nori atikreipti dėmesį į tai, kas tapo svarbu, nors iki šiol taip nemanėme.

KAUNAS PHOTO – ilgiausiai be pertraukų rengiamas kasmetis tarptautinis fotomeno festivalis Lietuvoje ir Baltijos šalyse. 2004 m. Mindaugo Kavaliausko įkurtą festivalį organizuoja viešoji įstaiga „Šviesos raštas“. Festivalis yra pasaulinės „Festival of Light“ organizacijos narys. Festivalį KAUNAS PHOTO finansuoja Lietuvos kultūros taryba kaip vieną iš strateginių tarptautinių meno renginių.
Rėmėjai: Kauno miesto savivaldybė, EPSON.
Parodos partneriai: Kauno IX forto muziejus, Diaphane.

[ EN ]

The 17th KAUNAS PHOTO festival in its thematic program “Peripheral Visions” presents the exhibition “I was here (Dark Tourism)” by Ambroise Tézenas (France). The exhibition curators – Mindaugas Kavaliauskas and Fred Boucher (France). The outdoor exhibition will be on display at the Kaunas IX Fort Memorial Complex (next to the Administration Building) from September 10 to October 31, 2020.

“The fascination we have as humans with our ability to do evil, witness the evidence of horror and stare fixedly at photographic, filmic or artefacts connected with death, is at the heart of the phenomenon known as ‘Dark Tourism’.
These images are about much more than tourism and the visiting of such sites, they challenge the nature of our behaviour, our history and our societies’ relationship with evil and mortality. They are a testament to our past, to our inability to move beyond it and our curious relationship with tragedy and death.”
– from the introduction by J.J. Lennon

Ambroise Tézenas has visited over a dozen major sites of dark tourism across the world – from Cambodia to Rwanda, Lebanon to Lithuania, Ukraine to the United States. These are sites developed for tourism and linked to death, assassination, incarceration, mass killing and tragedy. Yet dark tourism is not a new phenomenon and similar sites have attracted human interest for many years. From the gladiatorial combats of ancient Rome through to attendance at public executions in London of the 1600s, it seems that death and disaster have maintained a lasting appeal.

KAUNAS PHOTO festival with the theme “Peripheral Visions” turns the issues of the periphery, the province, the “insignificant” places, storylines, events and phenomena. The festival expected works aiming to look at what is on the margin, just across the window or the border that we can or cannot cross, to discover the spaces, places, lands, areas that usually were in the periphery of the vision. In 2020, the festival turns the spotlight on what became important, what was less so, what was taken for granted or simply undermined until now.

KAUNAS PHOTO is the longest-running annual photographic festival in Lithuania and the Baltic States. Founded by Mindaugas Kavaliauskas in 2004, it’s been organized by the NGO “Šviesos raštas”. KAUNAS PHOTO is a member of the “Festival of Light” organization. The festival KAUNAS PHOTO is funded by the Lithuanian Council for Culture as one of the strategic international art events in Lithuania.
Sponsors: Kaunas city municipality, EPSON.
Exhibition partners: Kaunas IX Fort Museum, Diaphane.

„TARP DANGAUS IR JŪROS II. Kuršių nerija sovietmečio Lietuvos dailininkų kūriniuose“
2020-10-29 10:00 val Kauno paveikslų galerija (Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinys), K. Donelaičio gatvė, Kaunas
Mados dizainerių paroda „Sambūris“
2020-10-29 18:00 val Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, A. ir P. Galaunių namai, Vydūno alėja, Kaunas
„Jauna Kauno Tapyba‘20‘‘
2020-10-25 00:00 val Kauno autobusų stotis, Vytauto prospektas, Kaunas
Pandemijos vaizduotė
2020-10-23 00:00 val Kaunas
Donato Stankevičiaus paroda "At the Bus Stop"
2020-10-15 11:00 val Vilniaus g. 2, Kaunas
Paroda ,,Vytautas Pečiukonis: akvarelė"
2020-10-14 17:00 val Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, A. ir P. Galaunių namai, Vydūno alėja, Kaunas
Kristinos Meilutės fotografijų paroda „Pasikalbėjimai su Nida“
2020-10-12 18:00 val Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Jaunimo, meno ir muzikos skyrius, A. Mapu gatvė 18, Kaunas
Raštų ramybė
2020-10-10 13:00 val Vilkija, Kauno apskritis
Tomo Lagūnavičiaus paroda "Estetiškai mitinio žvėries beieškant"
2020-10-09 11:00 val Sandėlių g. 7, Kaunas
Tapytojos Aušros Vaitkūnienės, grafiko Rolando Rimkūno ir filosofo Stasio Mostauskio paroda „Šviesmetis”
2020-10-08 17:00 val Velnių muziejus, V. Putvinskio gatvė, Kaunas
„Kasdienybė Lietuvos fotografijoje 1963–2013m.“
2020-09-18 17:00 val Kauno paveikslų galerija (Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinys), K. Donelaičio gatvė, Kaunas
„Drambliai ir chameleonai. Vaizduojamasis menas 1978–1985 m.“
2020-09-10 17:00 val Kauno paveikslų galerija (Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinys), K. Donelaičio gatvė, Kaunas
KAUNAS PHOTO 2020. Arne Piepke (Vokietija) „Nepažįstamos šalies anekdotai“
2020-09-03 10:00 val Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyrius, L. Zamenhofo gatvė, Kaunas
KAUNAS PHOTO 2020. Dillon Marsh (Pietų Afrika) „Deimantai nėra amžini“
2020-09-03 07:30 val VDU daugiafunkcinis mokslo ir studijų centras, V. Putvinskio gatvė, Kaunas
KAUNAS PHOTO 2020. Dovilė Dagienė (Lietuva) „Augalų atmintis / Medinės sinagogos“
2020-09-03 00:00 val V. Putvinskio g. 22, Kaunas
KAUNAS PHOTO 2020. Lina Margaitytė ir Marius Krivičius (Lietuva) „Laikinai atidaryta“
2020-09-03 00:00 val A. Juozapavičiaus pr. 57, Kaunas
KAUNAS PHOTO 2020. Guillem Vidal (Ispanija) „Pamirštos žaidimų aikštelės“
2020-09-03 00:00 val Kalniečių parkas, Kaunas
KAUNAS PHOTO 2020. Bruno Alencastro (Brazilija) „obs-cu-ra“
2020-09-03 00:00 val Čečėnijos aikštė, Kaunas
„Ir žodis tapo reginiu: vaizdiniai pasakojimai XVIII–XX a. lietuvių medžio ir lino raižiniuose“
2020-08-14 17:00 val Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, V. Putvinskio gatvė, Kaunas
„Didžioji pramonė: „Inkaras“
2020-07-16 17:00 val Kauno paveikslų galerija (Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinys), K. Donelaičio gatvė, Kaunas
Paroda „Patikėta atmintis: žmonės, daiktai ir jų istorijos“
2020-07-06 12:00 val Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune, Vilniaus gatvė, Kaunas
„Petras Kalpokas (1880–1945) ir aplinka“
2020-06-20 10:00 val Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, V. Putvinskio gatvė, Kaunas
Paroda „Sveikas, šalies šeimininke! Steigiamajam Seimui – 100“
2020-05-15 12:00 val Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune, Vilniaus gatvė, Kaunas
Kasdienybės geometrija. Apie rėdymosi meną tarpukariu
2020-02-20 11:00 val A. ir P. Galaunių namai, Vydūno al. 2, Kaunas, Lietuva
Ekspozicija „Atiduok, ką privalai: 1920–1940 metų Lietuvos Respublikos valstybiniai apdovanojimai“
2020-02-13 12:00 val Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune, Vilniaus gatvė, Kaunas
Paroda „Realybė IŠSIPLEČIA“
2019-12-20 17:00 val Kauno arkivyskupijos muziejus, M. Valančiaus gatvė, Kaunas
Paroda „100 reikšmingiausių Pirmosios Lietuvos Respublikos įvykių“
2018-02-15 12:00 val Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune, Vilniaus gatvė, Kaunas