Kovas
5
Muzika
Neteisingas
Scena
Neteisingas
Kinas
Neteisingas
Parodos
Neteisingas
Edukaciniai
Neteisingas
Tarpdisciplininiai
Neteisingas
Literatūra
Neteisingas
Virtualūs renginiai
Neteisingas
Festivaliai
Neteisingas
Atviri kvietimai
Neteisingas
Miesto renginiai
Neteisingas
Kiti
Neteisingas
Kaunas 2022
Neteisingas
Maršrutai
Neteisingas
Kaunoteka
Neteisingas
Pasirinkti

Prieinamumas

Renginys prieinamas žmonėms su fizine negalia
Neteisingas
Renginys prieinamas žmonėms su regos negalia
Neteisingas
Renginys prieinamas žmonėms su intelekto negalia
Neteisingas
Renginys prieinamas žmonėms su klausos negalia
Neteisingas
Tinkamas lietuviškai nesuprantantiems žmonėms
Neteisingas
Galima atsivesti naminius gyvūnus
Neteisingas
Pasirinkti

Literatūra

LITERAČIŲ VAKARAS
2023-12-08 17:00 Maironio lietuvių literatūros muziejus, Rotušės a. 13, Kaunas, Kauno m. sav Žiūrėti žemėlapyje

LITERAČIŲ VAKARAS

Gruodžio 8 d., penktadienį, 17 val. Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia į šventinį metų renginį – LITERAČIŲ VAKARĄ – tradicinį literatūros moterų rašytojų ir poečių kūrybos skaitymų renginį, vykstantį kiekvienų metų gruodį. Šių metų šventėje savo tekstus skaitys: Akvilina Cicėnaitė, Eglė Frank, Indrė Valantinaitė, Jurga Tumasonytė, Lina Buividavičiūtė, Marija Mažulė, Sara Poisson, Vita Zaman, Jurgita Jasponytė, Daiva Molytė, Aldona Tüür, Tautvyda Marcinkevičiūtė, Dovilė Zelčiūtė, Eglė Murauskaitė, Ida Povilaitė, Egidija Šeputytė, Patricija Gudeikaitė, Nijolė Raižytė, Vitalija Maksvytė.


Po skaitymų bendrausime ir vaišinsimės arbata.


Šio ypatingo renginio tradicijos siekia XX a. 4-ą dešimtmetį, kuomet tarp menininkų moterų būdavo mažuma ir joms įvairiose meno srityse, taip pat ir literatūroje „reikėjo įrodyti“, kad gali kurti ir kuria lygiai gerai bei stipriai kaip vyrai. Menininkės būrėsi draugėn, nediferencijuodamos meninių srovių ar kūrybinės patirties, rodė dėmesį kitų moterų veikalams, darbams, visuomeninei veiklai, skatino kurti pradedančias. Rašančios moterys daugiausia solidarizavosi moterų leidžiamoje spaudoje. Tačiau svarbus buvo ne tik spausdintas žodis, bet ir pasakytas garsiai. Reikėjo literatūrinių vakarų, kuriuose svarbiausiomis būtų rašytojos ir poetės.


Studenčių ateitininkių iniciatyva pirmasis „Moterų literatūros vakaras“ įvyko 1930 m. gruodžio 7 d. Ateitininkų rūmų salėje, jame dalyvavo 10 lietuvių poečių ir rašytojų: Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, Petronėlė Orintaitė, Nelė Mazalaitė, Salomėja Nėris, Bronė Buivydaitė, Juzė Augustaitytė-Vaičiūnienė, Alė Sidabraitė, Gražina Tulauskaitė ir Jadvyga Drungaitė. Vėliau žurnalo „Naujoji vaidilutė“ redakcija suorganizavo dar du tokius vakarus, abu gruodžio 8 d. – 1935 m. ir 1938 m. Pastarasis vyko Karininkų ramovės salėje, į kurią netilpo visi norėjusieji, šventę transliavo Kauno radiofonas, o iš scenos buvo skaitomi jau 20-ies poečių ir rašytojų tekstai.


Nuo 1995 metų vėl atgaivinti moterų kūrybos vakarai vyksta Maironio namuose. Be abejo, moterų dalyvavimas kultūroje ir literatūroje vertinamas jau visiškai kitaip nei prieš 85 metus – berods, suprantama, kad parašytų tekstų lygiavertiškumas nepriklauso nuo autorės ar autoriaus lyties. Tačiau mes ir toliau norime solidarumą, ir pasakoti literatūros moterų istoriją, pasakoti ją tokiu būdu, kad galėtume matyti bei suprasti pasaulio kaitą – pokytį, skiriantį istorinį metą nuo dabar, atsižvelgti į visuomenės normų raidą, nykstančius ar nebeprasmingus stereotipus ir kintančią moterų judėjimo kryptį. Literačių vakaras yra muziejaus renginys, kuriuo siekiame perduoti žinią apie moterų dalyvavimą literatūros istorijoje ir išlaikyti anuometinių moterų kūrybos vakarų tradiciją šiuolaikiniame pasaulyje. Šioje moterų solidarumo šventėje kviečiame poetes, rašytojas ir įvairių kitų žanrų literates pažvelgti į savo pačių bei kitų kuriančių moterų individualių istorijų akimirkas iš dabarties taško.


Įėjimas nemokamas ir atviras visiems. Maloniai kviečiame!


Renginio metu bus fotografuojama ir filmuojama. Nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti naudojami renginio viešinimui socialiniuose tinkluose, internetinėse svetainėse, spaudoje ir kt.


TAU paskaita „Jono Aisčio asmenybė ir kūryba“
TAU paskaita „Jono Aisčio asmenybė ir kūryba“
2024-03-06 15:00 Maironio lietuvių literatūros muziejus, Rotušės aikštė, Kaunas, Kauno m. sav
TAU paskaita „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – rašytoja, moterų teisių gynėja, pedagogė“
TAU paskaita „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – rašytoja, moterų teisių gynėja, pedagogė“
2024-03-20 15:00 Maironio lietuvių literatūros muziejus, Rotušės aikštė, Kaunas, Kauno m. sav
TAU paskaita „Kelionė į Algirdo Landsbergio kelionę“
TAU paskaita „Kelionė į Algirdo Landsbergio kelionę“
2024-04-03 15:00 Maironio lietuvių literatūros muziejus, Rotušės aikštė, Kaunas, Kauno m. sav
TAU paskaita „Simonas Stanevičius“
TAU paskaita „Simonas Stanevičius“
2024-04-17 15:00 Maironio lietuvių literatūros muziejus, Rotušės aikštė, Kaunas, Kauno m. sav
TAU paskaita apie Vytautą Mačernį „Aš niekaip negaliu susekt visų likimo vingių“
TAU paskaita apie Vytautą Mačernį „Aš niekaip negaliu susekt visų likimo vingių“
2024-05-08 15:00 Maironio lietuvių literatūros muziejus, Rotušės aikštė, Kaunas, Kauno m. sav