Birželis
24
Pasirinkti
Pasirinkti

Scena

Spauskite mygtuką "Enter", kad ieškoti

PREMJERA! "bowel" (rež. Naubertas Jasinskas)
2021-06-15 18:00 Kauno miesto kamerinis teatras, Kęstučio gatvė, Kaunas

PREMJERA! "bowel" (rež. Naubertas Jasinskas)

*please scroll down for English version*

“Ir kas toliau?”

Paklausiame tikėdamiesi konkretaus atsakymo. Tačiau greitai aplanko suvokimas, jog atsakymo į šį klausimą nėra. Ši kontradikcija tampa spektaklio „bowel” atspirties tašku.

Spektaklio ir jam specialiai parašytos pjesės koncepcijos pagrindu tapo žymiojo prancūzų teatro meistro Antonino Artaud (1896–1948) teatro principai, jo kūrybinis metodas ir jo pirmoji pjesė „Kraujo purslai“ (pranc. „Jet de Sang“). Lietuvoje niekada nestatyta prancūzų menininko pjesė pateikia fantastišką žmogaus ir pasaulio sukūrimo bei sunaikinimo (savinaikos) įvykių eigą. Tuo tarpu Naubertas Jasinskas nagrinėja šiuolaikinio žmogaus tapatybės efemeriškumą.

Jasinsko pjesė sukurta pasitelkus įvairius šiuolaikinio jauno žmogaus bei šeimos įvaizdžius. Pastarieji įkvėpti Artaud, Pasolini, Carse, Kennedy, Ross, Coel bei Saboliaus kūrybos.

Spektaklis “bowel” analizuoja tapatybės ir ją formuojančių kasdieninių įtakų sąveiką. Per vaizdus ir pojūčius nagrinėjama monotonija, rutina. Šios būsenos tampa veiksmo pagrindu, jas kūrinio veikėjai išgyvena siurrealistiškai komiškame pasaulyje. Žiūrovai kviečiami pakeisti perspektyvą, kurioje suvokiame save, atmesti sau iškeltus ar įbruktus, ribotus prasmės ir tikslo suvokimus.

Spektaklis vyks anglų ir kitomis kalbomis (su vertimu į lietuvių kalbą).

Autorius ir režisierius – Naubertas Jasinskas
Į lietuvių kalbą vertė – Marius Povilas Elijas Martynenko
Scenografai – random heroes
Kompozitorius – Gintaras Sodeika
Video menininkas – Ričard Žigis
Šviesų dailininkas – Dainius Urbonis
Kostiumų dailininkė – Dovilė Gudačiauskaitė
Plakatas – Roberta Grigaliūnaitė
Vaidina: Alvydė Pikturnaitė, Povilas Jatkevičius, Jolanta Dapkūnaitė, Vainius Sodeika
Prodiuseris: Kauno miesto kamerinis teatras

--------------------------

“What’s next?”

We’re asking in the hope of getting a specific answer. However, the perception that there is no answer to this question soon comes. This contradiction becomes the starting point of the play “bowel.

The performance and the concept of the play specially written for it were based on the theatre principles of the famous French theatre master Antonino Artaud (1896–1948), his creative method, and the first play, “Jet of Blood” (French: “Jet de Sang”). A play by a French artist, never staged in Lithuania, presents a fantastic course of creation and destruction (self-destruction) of man and the world. Meanwhile, Naubertas Jasinskas examines the impermanence of modern human identity.

Jasinskas' play was created with the help of various images of a modern person and family. Images are inspired by the works of Artaud, Pasolini, Carse, Kennedy, Ross, Coel and Sabolius.

Performance "bowel" analyzes the interaction between identity and the daily influences that form it. Monotony and routine are examined through images and sensations. These states become the basis of the action; the characters of the play experience them in a surreal comic world. The audience is invited to change the perspective we perceive ourselves, to reject the limited perceptions of meaning and purpose raised or imposed by ourselves.

The performance will take place in English and other languages ​​(with translation into Lithuanian).

Author and director – Naubertas Jasinskas
Translation into Lithuanian – Marius Povilas Elijas Martinenko
Video artist – Ričard Žigis
Composer – Gintaras Sodeika
Scenographers – random heroes
Light artist – Dainius Urbonis
Costume artist – Dovilė Gudačiauskaitė
Poster – Roberta Grigaliūnaitė
Actors – Alvydė Pikturnaitė, Povilas Jatkevičius, Jolanta Dapkūnaitė, Vainius Sodeika
Producer – Kaunas city chamber theatre

Bilieto kaina: 15.6eu.

Nuolaidos šiam renginiui netaikomos.