Spalis
2
Muzika
Neteisingas
Scena
Neteisingas
Kinas
Neteisingas
Parodos
Neteisingas
Edukaciniai
Neteisingas
Tarpdisciplininiai
Neteisingas
Literatūra
Neteisingas
Virtualūs renginiai
Neteisingas
Festivaliai
Neteisingas
Atviri kvietimai
Neteisingas
Miesto renginiai
Neteisingas
Kiti
Neteisingas
Kaunas 2022
Neteisingas
Maršrutai
Neteisingas
Kaunoteka
Neteisingas
Pasirinkti

Prieinamumas

Renginys prieinamas žmonėms su fizine negalia
Neteisingas
Renginys prieinamas žmonėms su regos negalia
Neteisingas
Renginys prieinamas žmonėms su intelekto negalia
Neteisingas
Renginys prieinamas žmonėms su klausos negalia
Neteisingas
Tinkamas lietuviškai nesuprantantiems žmonėms
Neteisingas
Galima atsivesti naminius gyvūnus
Neteisingas
Pasirinkti

Festivaliai

14-oji Kauno bienalė. Artumo geografija
2023-08-25 18:00 - 2023-10-29 19:00 Kaunas, Kauno m. sav Žiūrėti žemėlapyje

14-oji Kauno bienalė. Artumo geografija

Rugpjūčio pabaigoje prasidėsianti 14-oji Kauno bienalė peržengia šalies ribas: jos tęsiniai nusidrieks iki Rygos ir Liublianos. Alicia Knock ir Inga Lāce bendrai kuruojama paroda „Long-distance Friendships“ („Artumo geografija“) veiks tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, kur ją įgyvendina šiuolaikinio meno festivalis „Survival Kit 14“. Be to, puoselėjant augantį draugystės tinklą Kaunas ir Ryga šiais metais organizuoja bendradarbiavimą ir su Liublianos grafikos meno bienale, kurios meno vadovas – menininkas Ibrahimas Mahama.

Per dvi šalis nusidriekusią parodą „Long-distance Friendships“ šiemet kuruoja dvi tarptautiniu mastu atpažįstamos kuratorės. Alicia Knock yra Pompidou meno centro kuratorė. Inga Lāce – Niujorko MoMA iniciatyvos „C-MAP“ Vidurio ir Rytų Europos grupės narė. Nuo 2012 m. ji dirba kuratore Latvijos šiuolaikinio meno centre, taip pat kartu su menininke Daiga Grantina kuravo 2019 m. Latvijos paviljoną Venecijos bienalėje.

Parodą įkvėpė bendri tyrimai, draugystė ir keitimasis patirtimi. Renginių programoje – dekolonijinės perspektyvos ir estetika: į viską bus žvelgiama asmeninių mainų ir santykių, užsimezgusių tarptautinių tyrimų metu, prizmę. Bendradarbiavimas įtrauks į emancipacinių kovų, sujungusių Vidurio ir Rytų Europą, Centrinę Aziją ir kai kurias Afrikos šalis, istoriją.

14-oji Kauno bienalė dėmesį sutelks į du kontekstus: posovietines valstybes ir pokolonijines Afrikos šalis. Tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo tolima geografine prasme, susieta bendra žmogiškąja patirtimi. Kauno bienalės kontekste svarbų vaidmenį vaidina Kauno istorija, iškyla pasakojimai apie skirtingus prekių ir išteklių mainus, socialinius suvaržymus bei įvairius asmenis, gyvenusius dvigubą gyvenimą. Kauno bienalei tai pirmas kartas, kai bus dirbama su tokiu dideliu skaičiumi šiuolaikinių menininkų, turinčių glaudžių ryšių ir asmeninių istorijų, susijusių su Afrikos kontekstu.

Iš pirmo žvilgsnio Rytų Europa ir Afrika plačiąja prasme nėra savaime suprantamas faktas, apie kurį susimąstome, kai grįžtame prie sovietmečio istorijos ir žvelgiame į šiandienos aktualijas. Tačiau šie santykiai, kuriuos lėmė sovietų siekis kurti ideologines sąjungas, užėmė svarbią vietą Šaltojo karo užsienio politikoje. Šis laikotarpis taip pat paliko pėdsaką mene, kultūriniame gyvenime ir žmonių kasdienybėje, todėl įvykių peržiūrėjimas gali atverti naujus būdus mąstyti apie šiandieninį mūsų sambūvį tiek mieste, tiek pasauliniu mastu.

Sovietų Sąjunga ir kitos socialistinio bloko šalys atliko svarbų vaidmenį Afrikos dekolonizacijos procesuose – nuo ekonominės, infrastruktūrinės ir karinės paramos iki švietimo ir kultūrinių mainų, kuriais buvo siekiama plėsti įtaką ir skatinti socializmą visame pasaulyje. Šie mainai buvo ideologiškai motyvuoti, tačiau juose dalyvavusioms studentų, menininkų ar darbininkų bendruomenėms suteikė asmeninės, dažnai transformuojančios patirties. Nukrypdamos nuo šių praeities mainų, kuriuos sovietinė ideologija naudojo savo įtakai pasaulyje stiprinti, A. Knock ir I. Lāce pasiūlo alternatyvias ateities perspektyvas. Kadangi dėl invazijos į Ukrainą iš pažiūros primiršta, tačiau vis dar aktuali trauminė regiono praeitis sugrįžta į Rytų Europos visuomenių kasdienybę, kuratorės klausia, ar geopolitinio susiskaldymo laikais galima kurti ir puoselėti tarptautinius aljansus, kurie būtų pagrįsti draugyste ir solidarumu, o ne galia ir rinkos dinamika?

A. Knock ir I. Lāce daugiausiai bendradarbiauja su šiuolaikiniais menininkais, turinčiais glaudžius ryšius su Afrika ir Rytų Europa, ir kviečia juos reaguoti į iš pirmo žvilgsnio tolimus posovietinių ir pokolonijinių Afrikos valstybių kontekstus.

Kauno bienalėje menininkai vėl grįš prie tokių politiškai angažuotų medijų kaip kinas, tekstilė bei grafika ir inscenizuos fragmentišką pasipriešinimo istoriją. Gilindamiesi į ikikolonijinius vaizdinius, pagonišką simboliką, abiejų regionų mitus ir motyvus, menininkai bandys pasiūlyti bendras kalbas ir kodus. Naujos komunikacijos strategijos, kylančios iš dvasingumo, vietovės ir vietinių gyventojų žinių, sujungs skirtingas vietas, kurios karo metu buvo laikomos prieglobsčio ir išgyvenimo erdvėmis. Parodoje „Long-distance friendships“ taip pat bus pabrėžiami mobilumo apribojimai, grindžiami griežta vizų politika, ir įprasmintos oficialios ir neoficialios vietos, veikusios kaip stebėjimo ir cenzūros erdvės.

Šiemet Kauno bienalė glaudžiai bendradarbiaus su Latvijos šiuolaikinio meno centro, įsikūrusio Rygoje, organizuojamu festivaliu „Survival Kit“. Tai vienas didžiausių šiuolaikinio meno renginių Baltijos šalyse, pelnęs tarptautinį pripažinimą. Rygoje vyksiančiame kasmetiniame šiuolaikinio meno festivalyje „Survival Kit“, A. Knock ir I. Lāce grįš prie buvusių tarptautinių konferencijų ir festivalių bei sieks sukurti naujus solidarumo, pasakojimo ir intymumo tinklus. 

Parodos idėjos aidas bus girdimas ir šių metų Liublianos grafikos meno bienalėje, kurios atidarymas vyks rugsėjo 15 d. Jos meno vadovas – menininkas Ibrahimas Mahama pakvietė tokius kuratorius kaip „Exit Frame Collective“, Alicia Knock, Selom Koffi Kudjie, Inga Lāce, Beya Othmani ir Patrick Nii Okanta.

Kauno bienalę iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė.

Bilieto kaina: 6eu.

Taikomos nuolaidos:

Studentai: 50%

Moksleiviai: 50%

Studentai: 50%

Asmenys su negalia: 50%